Employer
Education & Training Provider

Addysgwyr Cymru | Educators Wales

Os yr ydych am gymryd y cam cyntaf neu symud ymlaen i'r cam nesaf yn eich gyrfa addysg, Addysgwyr Cymru yw'r lle i chi gael mynediad i wybodaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol i'ch tywys yno. Ble bynnag yr ydych ar eich taith, rydym ni yma i'ch helpu i fod yr addysgwr gorau y gallwch fod ac i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr yng Nghymru. Whether you’re looking to take the first step or you're moving on to the next stage in your education career, Educators Wales is the place for you to access information, training and career opportunities to get you there. No matter where you are on your journey, we're here to help you become the best educator you can be and inspire the next generation of learners in Wales.
We don't have any open opportunities at the moment, but follow us to be the first to know when something comes up.